Most photos

Har ni råd att inte tänka nytt och ta vara på internationella talanger?

FOR EMPLOYERS: Ett inspirerande seminarie för er som har kompetens från andra delar av världen eller planerar att säkra upp er kompetens genom att anställa. Låt oss hjälpa dig med att skapa en inspirerande och utvecklande arbetsplats där allas expertis tas till vara på oavsett kulturell bakgrund eller medborgarskap.

Seminar
Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 39 Göteborg

Flexibilitet och nytänkade

Många gånger så rekryterar man en kandidat som passar in med teamet och som har stora likheter, då det känns lättare att applicera in i sin företagskultur. Men vill man klara av morgondagens utmanande kompetensförsörjning kan det vara bra att vidga sitt sökfält och sina vyer. Väljer man att anställa talanger från andra länder så kan detta bringa många fördelar vilket vi under denna dag kommer att titta närmare på.

Områden vi kommer att behandla

  • Hur tänker man nytt när det gäller resurser och kompetens?
  • Onboarding och ta tillvara på dina Internationella talanger
  • Hur ni skapar ett ledarskap med en kultur som kan ta er framåt
  • Hur ni kan ta tillvara på kompetens som redan flyttat till Sverige för att arbeta eller studera
  • Hur ser framtiden ut?
  • Har du det mod som krävs? Förebild föreläser
  • Kan du bli en Culture Add


Seminariet arrangeras i samarbete med Mercuri Urval