Networks

network

Move to Gothenburg is pleased to introduce two networks for employers in the Gothenburg region, West Sweden. Our aim is to bring together global minded leaders to discuss talent attraction and retention related matters by facilitating scenarios and environments for learning, sharing and collaborating.

Communications network

We plan to build a share a ‘network’ of communications. The overall aim is to create a simple output where we

  • Define strategies to leverage existing channels and tools
  • Identify key collective or individual target audiences and messages
  • Agree within the group on next steps
  • Link the above to create a ‘network’ of communications : that draws and shares success stories, articles and information on events, and benefits from each other’s platforms.  
 
Who should join?
  • Communications professionals of medium and large organisations in the Gothenburg region, West Sweden.
  • Senior managers from small companies, interested in the topics of international talent attraction and retention.

 

Write to leena.d.joshi@movetogothenburg.com to know more. 

Bild
MTG
Bild
network

Global mobility network

Många företag verkar i en global miljö vilket ställer höga krav på bred kunskap om hur anställda som arbetar internationellt/över landsgränser ska hanteras. Vi tar nu nya härliga tag med vårt arbetsgivarnätverk som vi kallar Global Mobility - nätverket och som är till. Nätverket syftar till att först och främst vara  kompetenshöjande där framförallt ni som grupp är med och sätter agendan för träffarna som planeras att äga rum en gång på våren och en gång på hösten. Dessutom får ni möjlighet att diskutera/utbyta erfarenheter sinsemellan och på så sätt också kan lära från och inspireras av varandra. 

Who should join?

För er arbetsgivare och dig som arbetar operativt med talent mobility-frågan och med fokus på in-bound till Sverige/Göteborgsregionen.

Write to helen.bairu@movetogothenburg.com to know more.