Back to publications

PPT Bilder av Förstudie: Nationell samordningsmodell för attraktion och mottagande av internationell kompetens

Stockholm City Hall
Powerpoint slides from the presentation of the report Förstudie: Nationell samordningsmodell för attraktion och mottagande av internationell kompetens